Rebecka Loberg och Anders Svensson

Foto: Ola Åkeborn/Wretmarks foto