1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Inaktiva bolagsstyrelser hämmar tillväxten

Långt ifrån alla aktiebolag i Sydost – Blekinge, Kronobergs och Kalmar län - har en aktiv styrelse. Det är bekymrande och vi vill belysa dess värde och att förbättringspotential finns.
Lena Stävmo är ledamot i Styrelseakademien Sydost.
Foto: Johan Hultgren

Aktivt styrelsearbete är en viktig motor för företagens tillväxt och indirekt samhällets välfärd. Flera undersökningar visar att en aktiv styrelse ger bättre tillväxt, större avkastning och högre lönsamhet. Särskilt i kristider som denna med coronapandemin är det betydelsefullt med en aktiv och kompetent styrelse – den kan vara avgörande i att hitta lösningar som räddar bolaget och bidra till nödvändig strategiomställning.

I ”Styrelsekartläggningen” gjord av ALMI 2020 har man undersökt styrelserna i aktiebolag med minst 5 anställda, till antalet ca 107 000 i hela Sverige varav ca 5 000 i Sydost. Bolag av den storleken borde rimligen ha ett aktivt styrelsearbete. Dock visar undersökningen att hela 48 procent av bolagen bara har en ledamot samt en suppleant vilket är minimikravet enligt ABL.

I Sydost innebär detta att ca 2 500 bolag är inte drar nytta av kraften i en aktiv styrelse. Ytterligare brister finns i styrelsebesättningen, t ex har 60 procent av intervjuade bolag inte en enda extern ledamot. Även mångfalden är bristfällig. Ser man till könsfördelningen är bara 19 procent av styrelseledamöterna kvinnor och det speglar vare sig samhället eller kundgrupperna.

Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på sydostran.se, appen MinSydöstran och e-tidning mån-sön. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 179 kr)

Bolag som idag inte har ett aktivt och mångfaldsberikat styrelsearbete går därför miste om stora värden. Om omsättningen bland företagen utan styrelsearbete skulle öka med hjälp av extern styrelsekompetens resulterar det i flera nya jobbtillfällen. För att stärka tillväxten för Sydost vill vi se konkreta åtgärder från näringslivet respektive politiken.

Förslag till ägare som har bolag utan aktivt styrelsearbete:

* Se över ägardirektivet så att dess mål är tydliga för styrelsen.

* Säkerställ att befintlig styrelse har/får adekvat utbildning i styrelsearbete.

* Formulera en kravspecifikation på den styrelsekompetens som saknas.

* Ta hjälp att hitta kompetent extern styrelseledamot – gärna en styrelseordförande.

* Innan skarp tillsättning kan nya ledamoten vara adjungerad en kortare period.

Från politiskt håll vill vi se en komplettering av inkomstskattelagen så att det tydliggörs att ett styrelsearbete kan vara ett uppdrag av personlig natur och samtidigt bedrivas som näringsverksamhet, precis som för många andra yrkesgrupper. Möjligheten att fakturera styrelsearvoden från eget bolag försvann 2018. Efter det uppgav 9 av 10 styrelseproffs att de kommer ta färre styrelseuppdrag på grund av förbudet enligt en undersökning gjord av StyrelseAkademien. Sverige behöver fler engagerade styrelseledamöter, inte färre!

Ett aktivt styrelsearbete är inte bara viktigt för företagen utan för hela samhället.

Insatser behövs för att stärka styrelsernas kompetens i Sydost och därmed öka oddsen för att bolagen växer – risken är annars att det blir tvärtom.

Föreningen Styrelseakademien Sydost

Charlotte Heliosson, verksamhetsledare

Kenneth Lundin, ordförande

Lena Stävmo, ledamot Blekinge län

Malin Bornerheim, ledamot Blekinge län

Bengt Sjöstedt, ledamot Kalmar län

Joakim Malmdahl, ledamot Kalmar län

Ulrika Fransson, ledamot Kronobergs län

Mats Ekenstam, ledamot Kronobergs län