1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Riv upp beslutet om Ire naturskola

1986 invigs Ire natur- och kulturskola av bland andra landshövdingen, generaldirektören för Naturvårdsverket, generaldirektören för Kammarkollegiet och kommunalråd, en skola i tiden som ska vara resurs och spjutspets i arbetet med hållbar utveckling för Karlshamns kommuns utbildningsförvaltning.
Beslutet att överlåta ansvaret för Ire natur- och kulturskola till ett bolag kan bli förödande, enligt dess föreståndare.
Foto: Gunnel Persson

En ny skolbyggnad, bekostad av Naturvårdsverket, är uppförd i det nybildade naturreservatet av riksintresse. För nyttjanderätt i reservat och hyra av skolbyggnad debiteras Karlshamns kommun pengar varje år av länsstyrelsen, som tillsammans med Blekinge museum är samarbetspartners i denna utbildningssatsning på miljö, utomhuspedagogik, landsbygd, historia. Kostnaden för att hålla igång, driva och utveckla Ire natur- och kulturskola är drygt en halv promille av Karlshamns kommuns budget.

Skolan anses så viktig att år 1988 går Carl XVI Gustafs eriksgata via Ire natur- och kulturskola. Verksamheten har med åren inte blivit mindre viktig och inte mindre uppskattad av elever och pedagoger som i tusental varje år utbildas i biologisk mångfald, ekosystemtjänster, vattnets kretslopp, klimatförändringar, hembygdshistoria, utomhuspedagogik. Förutsättningarna för ett lyckosamt arbete kan inte bli bättre än vad de är, med skolans unika läge i ett naturreservat med å, sjö, skog, gård, gårdens djur, åker och äng.

BUS- nämnden - med koalitionsledningens goda minne – har beslutat att inlemma Ire natur- och kulturskola i Kreativums organisation. En åtgärd som, jag bedömer, kommer att avsluta den verksamhet som i dag bedrivs på skolan. Kreativum ska bära sina egna kostnader. Det innebär att bolaget ska fakturera skolorna för sina besök, vilka tidigare varit kostnadsfria. Följden blir att de pengar kommunen inte anser sig ha för att driva Ire naturskola ändå ska debiteras de reguljära skolorna via Kreativum. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Någon konsekvensbeskrivning hade inte dåvarande förvaltningschef utarbetat till dennes förslag angående förändrad organisation gällande Ire natur- och kulturskola, som han lade fram i Bus- nämnden den 26 februari. Nämnden tar beslutet i alla fall.

Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på sydostran.se, appen MinSydöstran och e-tidning mån-sön. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 179 kr)

Mina farhågor är att de partier vilka säger sig vara miljöpartier - Centern och Miljöpartiet – tillsammans med Socialdemokraterna, kommer att bli de som förmodligen ändar den framgångsrika skolverksamhet som bedrivs på Ire natur- och kulturskola. Samtidigt deklarerar de i sitt kommunprogram för den innevarande mandatperioden att de ska ”utveckla Ire natur- och kulturskola som kommunens center för hållbar utveckling”.

Om politikerna i Karlshamns kommun menar att Ire natur- och kulturskola ska fortleva blir min uppmaning till koalitionsledning: Riv upp beslutet, fatta ett nytt som går i linje med kommunprogrammets intentioner och tag med ett relevant beslutsunderlag till avgörandet!

Peter Norberg

Föreståndare Ire natur- och kulturskola