Beslut om nedläggning av lekplatser överklagas

Beslutet att lägga ner mer än hälften av de kommunala lekplatserna överklagas nu. Den klagande menar att beslutet rimmar illa med kommunens folkhälsopolicy.
Foto: Fredrik, Hagen