Bostäder: Fyra ska bli tio

Fastighetsägare vill bygga ut flerfamiljshus. Byggnadsnämnden säger ja, beslutet har överklagats.