Bostäder längs Mieån väcker känslor

Parkeringen nedanför gamla biblioteket och grönområdet intill kan bli aktuellt för bostäder. Det har fått boende i området att starkt reagera.
– Det är inte klokt.
Foto: Henrik Brandberg