”Detta är panikåtgärder”

Det politiska beslutet att plocka bort den tjänsteman som varit verksamhetschef för gymnasiet rör upp känslor. Kommunombudet för Lärarnas riksförbund ifrågasätter om politikerna överhuvudtaget har rätt att gå in och ta bort en verksamhetschef.
Foto: Gunnel Persson