Får böta 75 000 kronor för otillåten miljöverksamhet

Ett industriföretag i Karlshamn åläggs nu att betala en företagsbot på 75 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Företaget har inte uppfyllt ett av de villkor som ställts i samband med att de beviljades tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

”Övriga kemiska produkter och farligt avfall som kan medföra förorening av mark och vatten skall lagras på ogenomsläpplig invallad yta under tak”, står det i det aktuella villkoret.

När Miljöförbundet Blekinge Väst gjorde ett tillsynsbesök för nästan tre år sedan saknades invallning i det förrådsrum där företaget förvarade sina kemikalier. I förrådsrummet och i ett rum där det förvarades fosforsyra fanns dessutom ett avlopp.

Ett strafföreläggande har nu utfärdats av Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, där Karlshamnsföretag åläggs att böta 75 000 kronor.

Läs mer

Ledare

Bygg starkare Sverige

Välfärden kommer alltid först. Det ska skjutas till ytterligare 20 miljarder i friska pengar till välfärden denna mandatperiod.

Karlshamn

De ska locka fler tjejer till teknikbranschen

”Det är där framtiden ligger”

Sport

Klart: Vi tv-satsar på lokal fotboll i unikt samarbete

Här är serierna vi nu äger rättigheterna att tv-sända

Familj

Rebecca Hejel och Anton Petersson

i Trensum fick den 4/10 en son Willgot, som vägde 4084 g och var 55 cm.

2010-talets sport

Dansk dynamit, pärongate, 178 mål och ”Honken”

22 minnesvärda sporthändelser från 2010-talet

Artikelserie

Två år efter metoo – vad har hänt?

Sju Blekingekvinnor som var delaktiga i rörelsen: ”Jag tror absolut inte att det går att komma undan med saker på samma sätt nu”.