Farliga gifter grävs bort – är för nära bostäder

Efter flera års utredande ska nu Hunnemara grusgrop saneras. De föroreningar som finns i marken betecknas som ”mycket giftiga”. Saneringen ses som angelägen med tanke på att det byggts hus i närheten.
Foto: Johan Hultgren