Galleria tappar två aktörer: ”Inte så lätt”

Café Elise har begärts i konkurs och Team Sportia har valt att lägga ner sin verksamhet av personliga skäl. Fastighetsägaren ser det med tillförsikt.
– Har man inga lediga affärsytor kan man inte få hit något nytt.
Foto: Gunnel Persson