Företag vill etablera sig på ägarlöst område

Intresset för att etablera sig på Viking timbers gamla tomt är stort. I dag finns dock ingen som formellt äger marken. Därför finns inte heller någon som tar på sig saneringskostnaderna.
Foto: Johan Hultgren