Här är förslagen på hur skolan ska spara

BUS-nämnden måste spara 10 miljoner kronor. Minskad personalstyrka inom förskolan och en bantning av fritidsgårdarnas verksamhet är några av besparingsförslagen politikerna ska ta ställning till.
Foto: Gunnel Persson