”I höst kommer bulldozern”

Kommunalhus jämnas med marken. Ska ge plats för 15 nya lägenheter.
Foto: Gunnel Persson