Ingen rivning av kommunalhuset

Planen var att riva det gamla kommunalhuset för att ge plats åt ett nytt hyreshus. Nu har Karlshamnsbostäder tänkt om. Förutom att man anser det värdefullt att bevara den gamla byggnaden visade det sig också bli billigare att behålla den.
Foto: Gunnel Persson