Kommunen tar över marken vid Viking timber

Karlshamns kommun tar över Viking timbers gamla område. Man gör det av miljöskäl, men också för att få tillgång till attraktiv mark för etableringar.
Foto: Johan Hultgren