Kommunledningen drar åt tumskruvarna

Nämnderna har svårt att leva upp till budgetmålen. Man behöver få ner kostnaderna med 17 miljoner kronor. Nu inför kommunledningen tätare kontroller av ekonomin.
Foto: Sanna Dolck