Miljöförbundet ställer krav på sanering

Nu har Miljöförbundet bestämt vilken typ av sanering man vill se på Östra Piren inför bygget av etapp fem. Förorenade massor ska tas bort och byggnaderna grundas med gastät betong.
Foto: Johan Hultgren