Miljögifter i planerad bostadsmark

Byggföretaget PMB vill uppföra bostäder på tomten vid Norreport. Miljögifterna i marken ligger dock över gränsvärdena för bostäder. Vidare efterforskningar ska ge svar på hur omfattande sanering som krävs.
Foto: Claes Jonasson