Nedskräpning ger dyrare produkter

Klagomålen på nedskräpning och dumpning vid återvinningsstationerna har ökat. Det handlar om dumpning av skräp som inte hör hemma där.
– Vi får köra i väg det på Karlshamnsbornas bekostnad, säger Magnus Sandström regionchef på FTI.
Foto: Fredrik Sandberg/TT