Nya bostäder på gång vid Norreport

PMB har planer på att bygga bostäder vid Norreport. Föroreningar i marken har dock varit ett oroande frågetecken. Undersökningar pekar dock på att problemet inte är så omfattande.
Foto: Henrik Brandberg