River upp beslut om minskat bidrag till föreningarna

Beslutet om att minska bidragen till olika föreningar i kommunen rivs upp. Teknik- och fritidsnämndens ordförande konstaterar att beslutet sänder fel signaler och att man vill visa att man värnar om det lokala föreningslivet.
Foto: Gunnel Persson