Segeläventyrets slutdestination blev Karlshamn

Den 15 juli började allt. I Stockholm hissades seglet och den stora segelbåten Vega Gamleby gav sig ut på havet. Ombord fanns totalt 40 personer, 25 studenter tillsammans med båtens besättning. Resans sista stopp blev Karlshamn.
Foto: Hibba Abbas