Stadsarkitekten positiv till planer för 1700-talshuset

Karlshamns museums planer för Smithska huset innebär en större förändring av både in- och utsida. Trots det tror stadsarkitekten att resultatet kan bli ett lyft för huset.
Foto: Johan Hultgren