Anställd anmäler kommunen – risk för missförhållanden inom hemtjänsten

En tjänsteman inom äldreförvaltningen på Karlskrona kommun har anmält sin egen arbetsgivare.
Enligt en lex Sarah-anmälan finns det risk att de äldre inte får den hjälp de behöver av hemtjänsten – eftersom kommunen ska spara pengar.
Foto: Mattias Mattisson