Karlshamn kan tappa spelutbildningen vid BTH

BTHs styrelse diskuterar att flytta spelutbildningen i Karlshamn till Karlskrona. Ett beslut i frågan kan tas i april.
Foto: Gunnel Persson