Chef får kritik i utredning – "Rapporten är ensidig”

Ännu en utredning kring arbetsmiljön på hamnkontoret i Karlskrona kommun är klar.
Den visar att det förekommit särbehandling och diskriminering – något som tillbakavisas av hamnchefen.
Foto: Maths Olsson