”Det handlar om oskicklighet”

Kyrkorådet och kyrkofullmäktige får stark kritik av biskop Johan Tyrberg efter en granskning av Fredrikskyrkans renovering. Även tre tidigare anställda kritiseras.
Karlskrona
Foto: Jan Hinderson