Efter byggnationen på Trummenäs – planer på över tusen nya bostäder

Karlskrona kommun ska göra en förstudie hur nya bostäder ska placeras i Torstäva och Gängletorp.
Arbetet är en del av den nya översiktsplanen.
Foto: Mattias Mattisson