Efter giftlarmen – skolgård avspärrad i två år utan åtgärder

Delar av Tullskolans skolgård har varit avspärrad i över två år efter att kommunen hittat höga halter av bly i marken.
Nu ska marken saneras.
Foto: Johan Svensson