Efter hälsoproblem – grusplan kan bli nya platsen för förskolebarn

Karlskrona kommun har planer på att anlägga en tillfällig förskola på en grusplan på Saltö.
Dit kan barnen från Sjöstiernas– och Torgbackens förskola flytta till – eftersom deras lokaler har dålig inomhusmiljö.
Foto: Karlskrona kommun