Efter ordförandes skidresa – politiker lämnade möte i protest

Under dagens sammanträde i funktionsstödsnämnden valde samtliga politiker från M, SD och KD att lämna mötet.
Anledningen var att ordföranden Karin Dovstad (L) varit på skidresa i fjällen.