Falken ska lära politikern att bli officer igen

Peter Jeppsson har stämplat ut som riksdagsledamot. Nu håller han istället på att komma tillbaka till yrket som sjöofficer. Under måndagen steg han ombord HMS Falken tillsammans med ett antal elever.
Foto: Peter Jeppsson