Flera byggprojekt blir försenade i ny stadsdel

Bygget av det nya parkeringshuset på Pottholmen blir försenat – anledningen är markföroreningar.
Det kan även få konsekvenser för kommande etapper på den nya stadsdelen.
Foto: Mattias Mattisson