Flottans fartyg kallas hem

Avbryter sin seglats. Vill inte riskera att få smittad besättning.