Socialnämndens underskott har ökat under sommaren

Kommunens ekonomi har inte blivit sämre under sommaren. Men den har inte heller blivit bättre.
Det framgick tydligt i samband med kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde under tisdagen.
Socialnämnden har till och med ökat sitt minus med sju miljoner kronor på tre månader.
Den styrande koalitionen i Karlskrona kommun, med Börje Dovstad (L), Sandra Bizzozero (S) och Magnus Larsson (C) i spetsen, kan konstatera att kommunens ekonomi inte har blivit sämre under sommaren. Men den har inte heller blivit bättre.
Foto: Joel Petersson

Karlskronas ledande politiker samlades på tisdagen för ett extra möte om kommunens ekonomi då flera nämnder i Karlskrona kommun innan det politiska sommaruppehållet redovisat ett underskott.

Den siste april i år pekade prognosen på ett underskott för kommunen på 54,8 miljoner kronor i slutet av året. Enligt den nya prognosen från den 31 juli, som presenterades för kommunstyrelsen på tisdagen, ska två nämnder – arbetsmarknadsnämnden och kunskapsnämnden – ha vänt sina siffror från minus tre miljoner respektive minus fyra miljoner kronor till plus minus noll.

Socialnämnden ska dock ha ökat sitt prognostiserade minus med sju miljoner till minus 46 miljoner kronor, så slutsumman för arbetsmarknadsnämnden, drift- och servicenämnden, funktionsstödsnämnden, kunskapsnämnden och socialnämnden blir ändå densamma som tidigare – ett minus på 52 miljoner kronor.

Och då är inte miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med i beräkningen. Den nämnden visade i april på ett minus på 2,8 miljoner kronor. Nämnden undantas ett prognostiserat underskott på grund av användning av så kallade byggbonusmedel då kommunstyrelsen i april 2018 beslutat medge överskridande av ramen vid användning av dessa medel.

– På det stora hela har det inte skett några större förändringar under sommaren och totalen blir densamma, säger kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero (S).

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att funktionsstödsnämnden och drift- och servicenämnden ska upprätta reviderade åtgärdsplaner för att kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram. De åtgärdsplanerna ska redovisas i samband med årets delårsrapport.

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att en reviderad åtgärdsplan skulle upprättas även av socialnämnden. Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade på att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige ett extra tillskott på 25 miljoner kronor. Det förslaget röstades dock ned av styrande S, C och L, med stöd av MP.

– Det är inte rätt väg att gå. Vi tror istället på en god omställning av ekonomin, säger Sandra Bizzozero.

Vid en presskonferens efter kommunstyrelsens sammanträde gav den styrande koalitionen sin bild av det ekonomiska läget och det extrainsatta mötet.

– Vi tror att det finns mycket att göra när det kommer till effektiviseringar och att det går att hitta samordningsvinster. Vi vill se så att vi gör rätt saker i rätt tid och till rätt kostnad, så att det kommer kommuninvånarna till del på bästa sätt, säger Sandra Bizzozero.

– Vi har lärt oss från förra året att ha en bättre koll på ekonomin under sommaren så att kostnaderna inte springer iväg, säger kommunalråd Börje Dovstad (L).

Några skatteökningar för att få ordning på ekonomin är inte aktuella enligt koalitionen. Istället vill man skapa mer intäkter till kommunen genom att få fler i jobb och att få fler företag att etablera sig i kommunen.

När det kommer till socialnämnden, som står för större delen av det prognostiserade minuset, är den politiska ledningen försiktig när man ser på framtiden.

– Man kommer att behöva lite tid på sig för att kunna nå plus minus noll. Tre år skulle kunna vara en rimlig tid för detta. Att tro att man skulle vända trenden under 2019 är nog att vara lite väl optimistisk, säger Sandra Bizzozero.

Den styrande koalitionen tror och hoppas att rekryteringen av Cecilia Grefve som ny chef för socialförvaltningen ska kunna få förvaltningen att sluta blöda pengar. Grefve har tidigare varit regeringens nationella samordnare med uppgiften att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

Läs mer

Ledare

Bygg starkare Sverige

Välfärden kommer alltid först. Det ska skjutas till ytterligare 20 miljarder i friska pengar till välfärden denna mandatperiod.

Debatt

Förre KHK-chefen: ”Inga fler strategiska misstag från HA”

Lindbergs tankar om ett bättre system i Hockeysverige

Sport

Klart: Vi tv-satsar på lokal fotboll i unikt samarbete

Här är serierna vi nu äger rättigheterna att tv-sända

Familj

Rebecca Hejel och Anton Petersson

i Trensum fick den 4/10 en son Willgot, som vägde 4084 g och var 55 cm.

Sport

Lista: De tio mest klickade sportartiklarna 2019

Det känslosamma har berört allra mest

2010-talets sport

Dansk dynamit, pärongate, 178 mål och ”Honken”

22 minnesvärda sporthändelser från 2010-talet