Höga gifthalter på besöksmål - så agerar kommunen

På det nya besöksmålet Basareholmen finns det höga halter av gift i marken.
Nu ska Karlskrona kommun spärra av vissa områden för 350 000 kronor.
Foto: Mattias Mattisson