Hotell föreslås få bygga ut på förbjuden mark

Scandic Hotell i Karlskrona vill bygga ut sin fastighet för att utveckla verksamheten.
Enligt ett nytt planförslag får de bygga ut på mark som tidigare varit förbjuden att bygga på.