Hovrätten ändrar dom om olaga hot

Hovrätten ändrar nu en dom mot en man som tidigare i år stod åtalad för olaga hot.