Lista: Detta vill invånarna förändra i kommunen

Under arbetet med den nya översiktsplanen har kommunen varit på medborgardialog på flera platser.
De har bland annat frågat vad invånarna vill se för förändringar.