Miljontals kronor läckte ut i felaktiga löner

Flera tiotals miljoner kronor kan ha pumpats ut i felaktiga, kommunala löner, arvoden och ersättningar i Karlskrona de senaste fem-tio åren.
– Kulturen på en del arbetsplatser har varit förfärlig, man har gjort lite som man velat, och tyckt varit bäst, suckar en av Sydöstrans uppgiftslämnare ”inifrån”.
När den nye kommundirektören tillträdde upptäckte han snart, som gammal lönekonsult, att kommunens lönehantering var ”oredig”.
Foto: Mattias Mattisson

I Karlskrona har nio förvaltningar och även ett antal kommunala bolag ungefär 3,6 miljarder kronor, netto, att röra sig med varje år – och det betalas ut ungefär 8 000 löner, ersättningar och arvoden varje månad, i första hand till lite drygt 5 500 hel- eller visstidsanställda.

Den totala lönekostnaden löper på närmare två miljarder kronor; sociala avgifter och pensionskostnader exkluderade.

Fram till för fem år sedan hade i princip varje förvaltning sina egna löneadministratörer, men 2012 centraliserades dessa (för att minska sårbarheten, och öka tillgängligheten), och då upptäcktes enligt uppgift också de första mer anmärkningsvärda bristerna och avvikelserna i det gemensamma, och då redan snart femtonåriga lönesystemet Heroma.

Som efter hand byggts på efter lokala behov, och efter det också elakt recenserats som både svåröverblickbart som amatöristiskt.

Flera förvaltningar hade haft sina egna underordnade system, kontroller och inte minst krav på löneunderlag. Här och var dök det upp rejäla krockar, och även misstankar om manipulerade lönerapporter, och annan ”generositet”, erfar Sydöstran.

Det gjordes flera korrigeringar, och mycket troddes sedan vara frid och fröjd – även om det ofta skar sig mellan lönehandläggare å ena sidan, och personalavdelning och förvaltningschefer å den andra.

Samarbetet klickade, och oftast handlade det om ordväxlingar kring bristande löneunderlag, och sen inrapportering.

”Löneavdelningen är en källa till frustration, och irritation”, uppgavs det från HR-avdelningen, i en senare revisionsrapport.

Mycket av kritiken rörde dock detaljer som låg utanför lönehandläggarnas kontroll.

I stressen, ibland även uppgivenheten, uppger en av Sydöstrans källor, ökade risken för felgrepp, och att konstigheter som normalt skulle inneburit ytterligare kontroll ändå passerade.

Personalomsättningen var också ovanligt hög.

Under 2017 kom flera signaler om att kommunens lönekassa läckte; och det dessutom rejält.

Stora belopp pumpades ut på undermåliga eller misstänkt fejkade underlag, privata utlägg hade attesterats utan medföljande kvitton, någon påstods ha jobbat i princip dygnet runt under drygt tre veckor, en annan i bara två...

I höstas beslöt Revisionen Karlskrona gå in och undersöka bärigheten i de många larmen – och så småningom kom också en extern revisionsbyrå med beskedet. Och delvis bekräftelsen.

Läckaget var verkligen mycket omfattande. Det hade sannolikt betalats ut mångmiljonbelopp i felaktiga löner, under en ändå begränsad mätperiod.

Merparten beroende på systemfel kring bland annat arbetstidsscheman, jourersättningar och kollektivavtal, och inte minst okunskap om arbetstidslagen.

Men också sådant som tydde på medvetet fusk. Som att anställda i vissa bristyrken, eller nyckelpositioner, eller som på annat sätt visste sitt värde, visserligen inte kunde premieras med formella löneförhöjningar, eller bonus – men väl med en påplussad, fejkad övertidsersättning.

De externa revisorerna upptäckte också att dessa dolda löneförhöjningar tydligen också gick igen, historiskt.

Men stickprovsfynden krävde mer utredning, och det är nu upp till kommunen själv att besluta om en sådan. Och även om eventuella åtgärder om det nu kan påvisas systematiskt fusk, som omplaceringar, återbetalning och rent av polisanmälan.

Men kommunledningen har å andra sidan redan signalerat att det inte kommer bli någon jakt på syndabockar. Man vill hellre blicka framåt.

– Men jag är djupt missnöjd med den kommunala organisationens prestation, har kommunalrådet Patrik Hansson, S, uttryckt.

Ett exempel som lyftes fram i den första rapporten avsåg en anställd med en grundlön på 26 150 kronor - men där bruttoslutlönen den månaden, efter ett rejält påplussande av kvalificerad övertid, hamnade på 71 176 kronor.

Detta så sent som i fjol somras.

Revisionen visade, fortsatt genom stickprov, också på suspekta privata utlägg på alkohol och sportskor som attesterats utan kvitton.

Och på personer som fått fortsatt lön fastän de inte längre jobbade kvar inom kommunen.

Det senare förstås beroende på brister i rapporteringen.

I några förvaltningar registrerades heller inte sjuk- och semesterdagar som frånvaro, och dessutom ströks, till synes systematiskt, minussaldon i flera anställdas årsarbetstider.

Stickprovskontrollerna gjordes framför allt i de mer penningslukande förvaltningarna; funktionsstöds-, social-, kunskaps- och äldreförvaltningarna. Men Sydöstrans källor talar om ”osunda kulturer” inom fler, på mindre enheter där alla är tajta och beroende av varandra, och arbetsinsatserna svårkontrollerade. Kulturen omfattar även ”löneförmåner” som inte ses i lönekuverten, påpekas det, med emfas.

– Här finns många stenar att vända på. Det är en soppa utan dess like.

Och Karlskrona Revision uttryckte själv sina farhågor vid en presskonferens nyligen, med ett ”Det här är en synnerligen allvarlig historia. Vi ser en topp, och kan ana ett berg under”.

”Vår första reaktion var bestörtning”.

Förvaltningschefer, och även politiker i ledning och nämnder, kritiserades för sin brist på uppsikt och kontroll.

Hittills har dock bara en enda person, enligt uppgift till Sydöstran, omplacerats på grund av den ”delvis havererade löneprocessen”, och det var ironiskt nog också en av dem som slog larm om den.

Foto: Mattias Mattisson

Nu är man i full gång med att försöka täppa till alla svarta hål, och stoppa upp flödet av felaktigt utbetalade lönepengar. Med bland annat ett nytt lönesystem (men först 2020), och med ut-och fortbildning, tydligare regler och gränsdragningar, och fler och bättre kontroller.

Ingen vågar gissa hur mycket pengar som pumpats ut felaktigt, och för mycket.

– Men det måste handla om flera tiotals miljoner. Det här sträcker sig tillbaka många, många år, uppger en av Sydöstrans initierade källor, inifrån.

– Och – vi blöder dessutom fortfarande.

Samtidigt redovisar flera av de här förvaltningarna ilsket röda siffror, det skickas ut sparbeting – och i somras föreslogs till exempel att socialens fältgrupp i Karlskrona skulle läggas ned.

Det fanns inte pengar.

Gruppen är dock numera fredad.

Läs mer

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

En natt utan större polisiära händelser i Blekinge. Rattfylleri i Kristianstad.

Sport

Klart: Vi tv-satsar på lokal fotboll i unikt samarbete

Här är serierna vi nu äger rättigheterna att tv-sända

IDROTTSGALAN

BILDEXTRA: Allt från Blekinges Idrottsgala 2020

Efter Mjällbys succéår – tog hem tre priser

Familj

Rebecca Hejel och Anton Petersson

i Trensum fick den 4/10 en son Willgot, som vägde 4084 g och var 55 cm.

2010-talets sport

Dansk dynamit, pärongate, 178 mål och ”Honken”

22 minnesvärda sporthändelser från 2010-talet

Artikelserie

Två år efter metoo – vad har hänt?

Sju Blekingekvinnor som var delaktiga i rörelsen: ”Jag tror absolut inte att det går att komma undan med saker på samma sätt nu”.