Notan ökar för ny stadsdel – saneringen kan kosta över 100 miljoner

Saneringsarbete för att städa upp marken på den första etappen av den nya stadsdelen Pottholmen förväntas kosta 95 miljoner kronor.
Notan för saneringen har ökat med över 50 miljoner kronor.
Foto: Mattias Mattisson