Omfattande markgifter – saneringsnotan kan öka med flera miljoner

Budgeten för saneringen av marken på Pottholmen sprack.
Enligt en ny utredning kan kostnaderna öka med 14,5 miljoner kronor – vilket är nästa dubbelt så mycket som nuvarande budget.
Foto: White