Över 600 väntar på ny njure

I stora delar av landet går antalet organdonatorer ner.
Blekinge är ett av de län som går emot den utvecklingen.
– Många väntar på transplantation. Jag hoppas att min berättelse kan bidra till att fler vill bli donatorer, för mig har det förändrat livet.
Foto: JACK MIKRUT