Så ska Saltö utvecklas – hus blir lägre efter klagomål

Den nya detaljplanen för södra Saltö har nu uppdaterats efter att den varit ute på samråd.
Totalt kan det bli cirka 220 nya bostäder.
Foto: Karlskrona kommun