Samtal om kvinnor och media

Hur är det med jämställdheten i media?
– Ansvaret ligger på oss alla, säger radioprofilen Carina Melin.
Foto: Mikael Evard