Skolan: ”Vi har agerat så som vi ska”

Skolan menar att de har agerat helt rätt efter det misstänkta brottet.
Enligt rektorn har de vidtagit flera åtgärder.