Utredning vill sänka kulturhuset

Det planerade kulturhuset har en positiv påverkan på Stortorget som offentligt rum och stärker kvartersstrukturen.
Men höjden på huset påverkar den historiska stadssilhuetten negativt.