Ny färja sätts in i Karlskrona

Under två veckor ska fraktfärjan Stena Vinga vikariera för Stena Vision på Karlskrona - Gdynia-linjen.
Foto: STENA AB