Här planeras för tio ytterligare fartkameror

Antalet fartkameror väntas mer än fördubblas i länet till våren 2020.
– Det ligger i vår planering, säger Trafikverkets Kristina Johansson som arbetar med trafiksäkerhet.
Foto: Mattias Mattisson