Regionordförande avgår med omedelbar verkan

Hyresgästföreningens ordförande för region Sydost väljer att avsluta alla sina uppdrag.
Foto: Hannes Tobiasson